Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

236/2021 1. Zda byl návrh opatření (omezení volného pohybu mezi jednotlivými okresy) zpracováván po odborné stránce na Ministerstvu zdravotnictví? 2. Pokud nebyl návrh zpracován Ministerstvem zdravotnictví, je Ministerstvu zdravotnictví známa informace, kdo takový návrh zpracoval / zaslal vládě k projednání? 3. Pokud nebyl návrh zpracován Ministerstvem zdravotnictví, mělo jej Ministerstvo zdravotnictví k dispozice před samotným jednáním vlády uskutečněné 26.2.2021? a. Vyjadřovalo se Ministesterstvo zdravotnictví, resp. odborné útvary hlavní hygieničky Rážové k tomuto návrhu z hlediska relevance/přiměřenosti/účinnosti navrhovaných opatření? b. Zaslalo Ministerstvo zdravotnictví návrh opatření k odbornému posouzení SZÚ – Státnímu zdravotnickému ústavu? 4. Pokud se Ministerstvo zdravotnictví nebo Státní zdravotnický ústav vyjadřoval k tomuto návrhu, žádám o jeho poskytnutí. Dále Vás žádám o poskytnutí informací týkajících se opatření nošení roušek ve venkovním prostředí, které má být platné od 1.3.2021.

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
236-a.pdf (1 011,14 KB)