219/2021 1. Jakým způsobem je nařízené testování PCR a AG testy? Myslím tím, jaká je nastavená prahová hodnota cyklu (CT). Zajisté existuje nějaký metodický pokyn pro laboratoře ohledně doporučené prahové hodnoty a také určitě existuje informace o tom jaká prahová hodnota se v realitě používá. 2. Jakým způsobem jsou vykazovány denní přírůstky nových případů? Je tím myšleno, kdo se do statistiky nových případů započítává. Jedná se o všechny testované občany, kterým vyjde pozitivní PCR či AG test? Není možné, že do této statistiky jsou započítány oba případy? Při pozitivním výsledku AG testu a následném potvrzení pozitivity PCR testem. Nebo se do této statistiky započítávají jen opravdu potvrzené případy, dle metodiky WHO?; 3. Jaká je prahová hodnota pro vyhlášení epidemie SARS-CoV-2? Aby výskyt nemocí bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané oblasti (růst incidence). Jedno z kritérií, která vypovídají o počínající epidemii, je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Například u chřipky jde v ČR o hranici 1 600–1 800 případů. Nemocnost je však nutno hodnotit v souvislostech, hodnotí se trend nemocnosti, a ne jednorázový nárůst. Při dosažení epidemického prahu 1 600–1 800 případů je vyhlašována chřipková epidemie;

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
219-a.pdf (498,49 KB)