216/2021 1) zdali Ministerstvo zdravotnictví má s firmou Tardigrad International Consulting s.r.o. IČO 05521530 uzavřenou nějakou smlouvu, 2) uzavřelo-li Ministerstvo zdravotnictví takovou smlouvu s firmou uvedenou výše v ad 1), tak kolik takových smluv je, 3) chtěla bych požádat o zaslání anonymizovaných kopií listin uvedených v bodu 1).

Vytvořeno: 28. 4. 2021 Poslední aktualizace: 28. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
216-a.pdf (255,11 KB)