204/2018 Kdo byl ve vztahu k akreditovanému zařízení – Nemocnice Nový Jičín, a.s. evidován jako garant pro obor klinická onkologie dle § 20 z.č. 95/2004 Sb.

Vytvořeno: 2. 11. 2018 Poslední aktualizace: 2. 11. 2018

Přílohy