2. Seminář VNN 7. a 14. 11. 2017

Vytvořeno: 22. 11. 2017 Poslední aktualizace: 22. 11. 2017

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost připravilo ve dnech 7. a 14. listopadu 2017 druhý odborný seminář pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a organizace v přímé řídící působnosti ministerstva (KHS, nemocnice) na téma „Vysoce nebezpečné nemoci“. Seminář byl zaměřen na zásady epidemiologického šetření v ohnisku nákazy, nakládání s infekčními odpady, přepravu biologických vzorků a osobní ochranné prostředky. Seminář volně navazoval na první seminář, který se konal v dubnu 2017 v Nemocnici na Bulovce.

Na základě souhlasu ECDC zajistilo Ministerstvo zdravotnictví překlad příručky „Bezpečné užívání osobních ochranných prostředků při léčbě vysoce nakažlivých nemocí“, jejíž znění v českém jazyce lze nalézt na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

Přílohy