2/2022 Žádost o poskytnutí: a) úplného seznamu projektů ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena, k nimž Ministerstvo zdravotnictví udělilo v časovém období od 1. 4. 2012 dosud povolení ve smyslu 33 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, b) seznamu projektů ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi, k nimž Ministerstvo zdravotnictví v předcházejícím období vydalo písemný souhlas na základě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; současně žádám o informaci, zda jde o seznam úplný. Ke každému z uvedených projektů ad a) i b) zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: – název projektu – držitel povolení k ověřování nezavedené metody – datum udělení povolení k ověřování nezavedené metody – v případě ukončení projektu informace o tom, zda ověřovaná metoda byla nebo nebyla uznána jako standardní metoda, a datum vydání příslušného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví – v případě přerušení nebo zastavení ověřování nezavedené metody informaci o této skutečnosti a datum, kdy k ní došlo

Vytvořeno: 3. 3. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
2.docx (166,18 KB)