198/2021 Uveďte časy, kdy docházelo k výkonu práce v areálu fotbalového stadiónu Slavie a prostorech souvisejících se stadionem. 2. Byl vypracován nějaký závěr z této kontroly, požaduji jeho kopii. 3. Uveďte obsah „stanovených závazných organizačních a protiepidemických podmínek“ a „stanovená karanténní opatření“, která jste kontroloval. 4. Kdo a kdy je stanovil. 5. Jsou někde zveřejněna? Pokud ano, tak uvést odkaz. 6. Uveďte seznam „aplikačních problémů“, které jste řešil. Jak dopadlo jejich řešení, byly tyto problémy vyřešeny? Uveďte popis problému a konkrétní způsob, jak jste ho řešil. 7. Byly přítomni Vaši kolegové? Uveďte jejich počty a jejich pracovní funkce. 8. Jakou činnost jste konkrétně prováděl v době zápasu, tj. 18.2.2021 18:55 – 21:00. Kde jste se v té době nacházel?, Ministerstvo

Vytvořeno: 25. 4. 2021 Poslední aktualizace: 25. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
198-a.pdf (684,05 KB)