Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

19. října – Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 11. 10. 2023

Dnes, 19. října, si u příležitosti Mezinárodního dne farmaceutických asistentů, připomínáme význam a důležitost práce farmaceutických asistentů. K tomuto Mezinárodnímu dni se připojujeme a přejeme všem farmaceutickým asistentům pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

Za MZČR

Mgr. Alice Strnadová, MBA
ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání
Hlavní sestra ČR