18/2018 Počet žádostí o zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu dle zákona č. 82/1998 Sb.

Vytvořeno: 1. 3. 2018 Poslední aktualizace: 1. 3. 2018

Přílohy

Typ souboru: pdf
Odpověď.pdf (171,84 KB)
Typ souboru: pdf
Žádost.pdf (139,43 KB)