162/2021 zaslání seznamu všech soudních o zrušení opatření obecné povahy ve smyslu § 101a až 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve kterých Ministerstvo zdravotnictví ČR vystupuje jako odpůrce a předmětem řízení je návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného v souvislosti s onemocněním COVID-19, a to jak probíhajících, tak skončených řízeních. U každého řízení takto žádám o sdělení spisové značky řízení a názvu soudu, u něhož příslušné řízení probíhá nebo proběhlo

Vytvořeno: 30. 3. 2021 Poslední aktualizace: 30. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
162-a.pdf (225,57 KB)