159/2021 Ako je zabezpečená kontrola psychického zdravia odborného lekárskeho a zdravotníckeho personálu v Psychiatrickej liečebni Bohnice so sídlom Ústavní 91; 181 00 Praha 8 – Bohnice? 2. Ako to je zabezpečené v ďalších psychiatrických ústavoch na území ČR? 3. Koľkí odborní lekári a koľkí pomocní zdravotníckí pracovníci vykazujú symptómy psychických problémov?,

Vytvořeno: 5. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
159-a.pdf (509,26 KB)