Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Kontakt

Vytvořeno: 2. 11. 2021 Poslední aktualizace: 6. 11. 2023

V případě dotazů či zájmu o doplnění informací k tématu dobrovolnictví ve zdravotnictví nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dobrovolnici@mzcr.cz.

Na tento email se mohou obracet též poskytovatelé zdravotních služeb např. v případě zájmu o zveřejnění svých dobrovolnických aktivit coby příkladů dobré praxe či s jinými požadavky pro účely podpory propagace svého dobrovolnického programu.