150/2022 informace v souvislosti s dokumentem známým jako International Agreement on Pandemic Prevention and Preparedness, viz: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/ https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784418, konkrétně: i) předložení projednávaného návrhu textu ii) sdělení, v jakém stadiu je projednávání v současné době iii) sdělení, kdo konkrétně za ČR výše uvedený dokument projednává či projednával iv) sdělení, kdo konkrétně takový dokument v ČR schvaluje, popř. jaký je proces ratifikace v) sdělení, kdo konkrétně by měl takový dokument za ČR podepsat vi) sdělení, jakým způsobem lze od takého dokumentu či smlouvy odstoupit vii) sdělení, jaké mají být sankce za případné nedodržení viii) sdělení, jaká bude odpovědnost za případné škody, pokud se opatření přijatá na základě výše uvedeného ukáží jako neúčinná, přehnaná či kontraproduktivní

Vytvořeno: 15. 3. 2022 Poslední aktualizace: 15. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
150.docx (166,24 KB)