150/2021 nařízení č.j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN ze 7.12.2020 s účinností od 8.12.2020 je uvedeno několik výjimek z nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty. Na základě, čeho mají školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti výjimku udělenu? Liší se žáci těchto škol fyziologicky od žáků jiných škol? Jedná se o bod 2, výjimka v bodě f/. Pokud se jednalo o rozhodnutí na základě nějaké modelace, které osoby jsou za tyto výstupy zodpovědné? Kdo jejich práci odborně zaštítil?;

Vytvořeno: 5. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 4. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
150-a.pdf (399,86 KB)