14/2022 Mám povinnost před provedením zvláštního očkování podle vyhlášky tak, jak je uvedena v ust, § 46 od st. 2, zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, podrobit se vyšetření stavu imunity (odolnosti) na nemoc označenou jako Covid – 19, po prodělané nemoci před více jak 180 dny, V případě, že bych tuto povinnost podle prováděcího právního předpisu měl a byla u mne následným příslušným imunologickým vyšetřením zjištěna imunita (odolnost) na nemoc Covid – 19, v jaké výši či hodnotě musí být tato imunita (odolnost) zjištěna, aby byla dostačující. Jsem osobou spadající do profesní skupiny uvedených v § 10a) vyhlášky

Vytvořeno: 3. 3. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
14.docx (164,03 KB)