135 090 Strategické investice přímo řízených organizací MZ

Vytvořeno: 19. 1. 2017 Poslední aktualizace: 19. 1. 2017

Strategickými investicemi zaměřenými na obnovu stávající infrastruktury, na udržení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu a na vytvoření moderního a komfortního prostředí pro pacienta jsou tyto investice:

  • FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky,
  • FN Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy FJ,
  • FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů,
  • VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu,
  • FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů,
  • Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu,
  • IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2.

 

Program je členěn na dva podprogramy:

  • podprogram č. 135 092 Strategické investice fakultních nemocnic
  • podprogram č. 135 093 Strategické investice nemocnic ve státním vlastnictví

Přílohy

Typ souboru: pdf
135 090.pdf (1 006,72 KB)
Typ souboru: xlsx
135 090.xlsx (81,43 KB)
Typ souboru: xlsx
135 092.xlsx (37,82 KB)
Typ souboru: xlsx
135 093.xlsx (36,46 KB)