134/2021 1.) Byl v České republice izolován virus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), který byl přímo odebraný z příznakového pacienta s covidem-19, kde vzorek nebyl spojený nebo smíšený s jakýmkoliv jiným zdrojem genetického materiálu jako jsou např. buňky opičích ledvin nebo rakovinné buňky, aby kontaminací nebyl možný alternativní zdroj odběru vzorku? Pakliže ano, žádám Vás o poskytnutí kompletního seznamu záznamů, které jsou drženy českým zdravotnictvím, nebo kýmkoliv, kdo spadá pod ministerstvo zdravotnictví ČR se zdůrazněním odpovědí na jednotlivé Kochovy postuláty. 2.) Jestliže nebyl nikdy izolován virus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), co ministerstvo zdravotnictví testuje (odebírá) tzv. antigenními a PCR testy a proč? 3.) Jestliže nebyl nikdy izolován virus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), jak mohly být vyrobeny vakcíny proti něčemu, co se nikomu nepodařilo 100% izolovat? Jak může ministerstvo zdravotnictví nakupovat vakcíny a řídit vakcinaci obyvatelstva něčím, co neprošlo celým procesem testování? Jak k něčemu takovému vůbec mohl být dán souhlas???!!! 4.) Existuje důvěryhodná vědecká studie, která poskytuje nesporné důkazy o tom, že nošení roušek je bezpečné a zabraňuje šíření viru? 5.) Jak se staví ministerstvo zdravotnictví k vynucování nošení roušek, testování a vakcinaci obyvatelstva ČR s ohledem na Norimberské kodexy, Listinu základních práv a svobod, Úmluvu o lidských právech a biomedicíně (zejména kapitola II.) a Dodatkový protokol k úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely? Ke každému dokumentu Vás žádám o konkrétní vyjádření

Vytvořeno: 30. 3. 2021 Poslední aktualizace: 30. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
134-a.pdf (1,22 MB)