130/2022 1) Kolik subjektů uplatnilo v letech 2020 a 2021 (odděleně) nárok na náhradu škody podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů? 2) Kolik žadatelů bylo osobami podnikajícími v pojišťovnictví? 3) Kolik bylo vyplaceno celkem žadatelům? 4) kolik bylo vyplaceno žadatelům podnikajícím v pojišťovnictví?

Vytvořeno: 14. 3. 2022 Poslední aktualizace: 14. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
130.docx (167,89 KB)