12. května – Mezinárodní den sester

Vytvořeno: 15. 5. 2020 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Hlavní sestra ČR společně s ministrem zdravotnictví a ředitelem české Kanceláře WHO zatleskala všem sestrám a dalším zdravotníkům, aby tak vyjádřila vděk za jejich práci.

Poděkování:

Rok 2020 je pro sestry v mnohém jiný než předešlá léta. Přinesl nám, sestrám, významné 200. výročí narození vizionářky Florence Nightingale, 120. výročí založení Mezinárodní rady sester (The International Council of Nurses, ICN) a taktéž celosvětovou pandemii související s infekčním onemocněném COVID- 19. Tyto mimořádné události více než kdy jindy přiblížily každodenní práci sester, ukázaly na jedinečnou roli ošetřovatelství a důležitost i potřebnost sester, které nás provází celým naším životem od narození až po poslední vydechnutí, jsou s námi u těch nejvzácnějších i nejtragičtějších životních okamžiků jako je naděje, radost, bolest, utrpení, život a smrt.  Dnešek při svých hrozbách i důsledcích v souvislosti s onemocněním COVID- 10 pomohl nahlédnout do nepočetnější zdravotnické profese a ukázal jejich výjimečný přínos, erudici, rozhodnost, obětavost, nasazení, potřebný úsudek a nezastupitelné místo sester v péči o udržení, podpoře a navrácení zdraví. Je to jedinečná příležitost k zviditelnění celospolečenského významu ošetřovatelství. Konečně se pozornost upíná na ošetřovatelství a my chceme, aby zdravotničtí pracovníci, politici, odpovědní činitelé a veřejnost vzdali hold ošetřovatelské profesi, nechali se jí inspirovat a získali o ní lepší povědomí.

Florence Nightingale by byla jistě pyšná a hrdá na statečnost svých následovnic, které s nasazením vlastního zdraví a zdraví svých rodin, poskytovaly za těchto ztížených podmínek zdravotní péči v rámci zdravotnických záchranných služeb, v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb či sociálních služeb, v ambulancích, při návštěvní službě v domácím prostředí pacientů.

Sestry, ale i studenti oboru ošetřovatelství zcela beze zbytku v tomto období svým jednáním a konáním naplnili a naplňují daný i budoucí slib společnosti v péči o zdraví i nemocné a za to jim patří velké poděkování a ocenění nás všech.  V psychicky náročném období pro pacienty ukazují sílu role sestry v poskytování péče v její každodenní práci, kdy pacientům nabízejí podporu a důstojnost.

Děkuji Vám za skvěle a profesionálně odváděnou práci, zodpovědný přístup a velké pracovní nasazení. Vaší obětavé práce si velmi vážím a jsme si plně vědoma, že úspěch stojí právě na vás.