118/2021 Byl virus SARS-CoV-2 izolován v laboratoři, kde na základě této izolace a následného výzkumu byly stanoveny příznaky a závažnost onemocnění? Prosím o poskytnutí relevantních dat, 2) Na jakém základě fungují antigenní a PCR testy na onemocnění SARS-CoV-2? Prosím o poskytnutí relevantních dat, 3) Jaká jsou data, dle kterých se zavádí vládní nařízení jako jsou sociální rozestupy, nošení roušek, izolace? Také prosím o statistiky, které určují efektivitu výše uvedených nařízení týkajících se onemocnění SARS-CoV-2, 4) Prosím o statistiky, které určují, na jakých místech se onemocnění SARS-CoV-2 nejvíce šíří. Žádám o data, která poukazují na riziko nákazy ve školách, restauracích, obchodech nebo nemocnicích, 5) Dále prosím o poskytnutí statistik týkajících se očkování. Data, která poskytují informace o účinnosti vakcíny podávané v ČR a související rizika

Vytvořeno: 23. 2. 2021 Poslední aktualizace: 23. 2. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
118-A.pdf (1,56 MB)