112/2021 1) Byly součástí placené mediální propagace ministerstva (placených PR služeb) v letech 2017-2021 i výstupy zástupců ministerstva v internetové televizi XTV? 2) Pokud ano, prosím o poskytnutí seznamu všech výstupů, poskytnutí smlouvy nebo všech smluv, na jejichž základě byly výstupy v XTV objednány, poskytnutí všech mediaplánů, ve kterých jsou výstupy v XTV zahrnuty a poskytnutí celkových nákladů na realizaci daných výstupů v XTV (pro každý výstup jednotlivě). 3) Pokud byl daný výstup v XTV domluven a realizován prostřednictvím jiného dodavatele (PR agentury apod), s nímž má ministerstvo uzavřenou smlouvu, prosím o poskytnutí jména dodavatele a poskytnutí faktury či jiného dokladu vystaveného ministerstvu dodavatelem za realizaci výstupu v XTV,

Vytvořeno: 14. 3. 2021 Poslední aktualizace: 14. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
112-A.pdf (349,61 KB)