110/2022 Dne 23. 03. 2021 byla podána prostřednictvím datové zprávy žádost o vystavení „No objection certificate“ (agenda spadající do gesce inspektorátu omamných a psychotropních látek), vedená po ID , doručená dne 23. 03. 2021 17:53. dne 05. 09. 2021 11:22 bylo podáno oznámení o nečinnosti správního úřadu, (ID zprávy), a to ve věci vydání shora uvedeného No objection certificate. K dnešnímu dni jsem neobdržel ani zmíněný certifikát, ani výsledek šetření nečinnosti (ačkoliv o něj bylo explicitně požádáno). Zašlete prosím sdělení, zda: a) byla žádost ze dne 23. 03. 2021 vyřízena nebo zamítnuta b) byl žadatel ve věci dle bodu a) vyrozuměn a případně, zda byl předmětný certifikát žadateli doručen c)důvod, proč nebylo zasláno žadateli vyjádření o šetření nahlášené nečinnosti Závěrem žádám o zaslání výstupu systému spisové služby – sběrný arch spisu správního řízení o vydání výše uvedeného certifikátu.

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
110.docx (169,02 KB)