11/2022 1) Zda byla objednána vakcína Valneva? la) Pokud ano, v jakém množství? lb) Pokud nikoliv, jaký byl důvod neobjednání? 2) Zda je odpovědným osobám na ministerstvu známa studie Wennerova institutu Stockholmské univerzity o vlivu hrotového proteinu na blokování mechanismu opravy DNA a tím jeho karcinogenity. https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm 3) Zda je odpovědným osobám na ministerstvu znám výsledek zkoumání dopadu opravného mechanismu in vitro provedený Národním institutem pro výzkum rakoviny ve Fredericku- USA. https://www.mdpi.eom/1999-4915/14/l/12 4) Zdaje na základě informací poskytnutých v bodech 2) a 3) administrace vakcín indukujících v organismu tvorbu hrotového proteinu nebo obsahujících hrotový protein postup lege artis. 5) Zda je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat, aby si zaměstnanci přinášeli/zakupovali vlastní antigenní testy? Pro úplnost uvádím, že toto se děje v mém zaměstnání od listopadu 2021. 6) Zda je zaměstnavatel oprávněn separovat při testování, kdy se povinně testují všichni očkovaní i neočkovaní, výhradně od neočkovaných přinesení/zakoupení vlastního testu. Toto je avizováno v mém zaměstnání – viz. příloha 1. tohoto podání. zaměstnanci 7) Zda lze získat výjimku na cestu za očkováním do Srbska – po přidělení termínu očkování nelze skloubit získání PCR testu potřebného k vycestování z ČR v dostatečně krátké době, aby se tento termín stihnul.

Vytvořeno: 3. 3. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
11.rtf (3,46 MB)