104/2021 ve věci náhradního mateřství: 1) zda Ministerstvo zdravotnictví připravuje legislativu upravující podmínky pro provádění umělého oplodnění v rámci náhradního mateřství, zejména změnu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách; 2) zda Ministerstvo zdravotnictví připravuje či výhledově plánuje novelu jiných právních předpisů s ohledem na fenomén náhradního mateřství; 3) zda Ministerstvo zdravotnictví eviduje statistické údaje, které souvisí s náhradním mateřstvím, a pokud ano, prosím o jejich poskytnutí; 4) zda Ministerstvo zdravotnictví nějakým způsobem řeší skutečnost, že reprodukční kliniky náhradní mateřství nabízejí jako službu, ačkoliv stávající znění zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách tuto praxi neumožňuje

Vytvořeno: 2. 3. 2021 Poslední aktualizace: 2. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
104-A.pdf (553,49 KB)