103/2021 několik výjimek z nošení ochranných prostředků zakrývajících dýchací cesty. Na základě, čeho mají školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti výjimku udělenu? Liší se žáci těchto škol fyziologicky od žáků jiných škol? Jde o bod 2, výjimka v bodě f). Pokud se jednalo o rozhodnutí na základě nějaké modelace, které osoby jsou za tyto výstupy zodpovědné? Kdo jejich práci odborně zaštítil

Vytvořeno: 2. 3. 2021 Poslední aktualizace: 2. 3. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
103-A.pdf (246,18 KB)