Věstník č. 9/2020

Vytvořeno: 31. 8. 2020 Poslední aktualizace: 31. 8. 2020

Obsah 

  1. Podmínky pro udělení autorizace
  2. Vzdělávací program specializačního oboru KLINICKÁ FARMACIE – vlastní specializovaný výcvik
  3. Vzdělávací program oboru ORTODONCIE
  4. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický fyzik
  5. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický technik
  6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VŠEOBECNÁ SESTRA – INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII
  7. Metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR
  8. Oznámení Ministerstva zdravotnictví
    Úprava Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?