Tiskopis lékařského posudku zdravotní způsobilosti

Vytvořeno: 12. 6. 2014 Poslední aktualizace: 12. 6. 2014

V příloze naleznete tiskopis lékařského posudku k výkonu funkce odpovědné osoby dle ust. čl. 3 odst. 2 písm. b) bod xi) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011, a ust. § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog a k výkonu funkce odpovědné osoby dle ust. § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 167/1998 Sb.,o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis je optimalizován pro vyplnění na počítači.

Přílohy