Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb

Vytvořeno: 13. 6. 2023 Poslední aktualizace: 13. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vydává tento metodický pokyn za účelem sjednocení postupu poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatelů“) stran uplatňování práva nezletilého pacienta na přítomnost jeho zákonných zástupců a osob blízkých při poskytování zdravotních služeb.

 

 

Přílohy