Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021

Vytvořeno: 9. 3. 2021 Poslední aktualizace: 8. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí o dotaci v rámci programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 14. dubna 2021. Veškeré podmínky podání žádosti do dotačního řízení zůstávají zachovány.

Upřesnění termínů a povinností k tomuto dotačnímu programu

 

Oprávněným žadatelem je:

  1. poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy či obce, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.
  2. kraj, hl. m. Praha či obec, přičemž tito žadatelé podávají žádost za všechny své příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a zároveň mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou nebo které provozují dětský domov pro děti do 3 let věku podle § 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v němž je poskytována lůžková péče.

Dotační program se nevztahuje na státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterým není možné udělit dotaci ze státního rozpočtu. Přímo řízeným organizacím MZ ČR a ostatních ministerstev bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od ministerstva ze státního rozpočtu. Organizační složce státu budou finanční prostředky na odměny převedeny rozpočtovým opatřením. Tyto organizace budou osloveny zvlášť.

Pro zdravotnické pracovníky zaměstnané u poskytovatelů mimolůžkových poskytovatelů zdravotních služeb je připravena novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBZEJUAVT), která počítá se stanovením kompenzací z veřejného zdravotního pojištění (od zdravotních pojišťoven) pro všechny poskytovatele zdravotních služeb mimo poskytovatele lůžkové péče za náklady spojené s vyplácením odměn pro své zaměstnance za druhou vlnu pandemie COVID-19. Výše odměny pro zdravotnické pracovníky zaměstnané u poskytovatelů mimolůžkových poskytovatelů zdravotních služeb je stanovena stejně jako pro zdravotnické pracovníky u poskytovatelů lůžkové péče ve výši 75 000 Kč hrubého na zdravotníka.

Do tohoto dotačního programu lze zahrnout zaměstnance nebo část jejich úvazků, za které nedostane poskytovatel lůžkové péče finanční prostředky na odměny od zdravotních pojišťoven (viz kompenzační vyhláška § 20a https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBZEJUAVT). Výše finančních prostředků na jednoho zaměstnance v součtu z dotačního programu a kompenzační vyhlášky u daného poskytovatele lůžkové péče nemůže přesáhnout 75 tis. Kč plus zákonné odvody.

Přílohy