Rozhodnutí v oblasti ochranných prvků

Rozhodnutí P6/2023 – LP ZEPOSIA

Vyvěšeno dne: 15. 1. 2024

15. 1. 2024 Celý článek »

Rozhodnutí P5/2023 – LP PAXLOVID

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2023

27. 12. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí P4/2023 – LP LANXIB

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023

3. 7. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí P2/2023 – LP ROVAMYCINE

Vyvěšeno dne: 21. 4. 2023

21. 4. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí P1/2023 – LP CONCOR, LODOZ

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2023

8. 2. 2023 Celý článek »

Rozhodnutí P10/2022 – LP OCPLEX

Vyvěšeno dne: 2. 11. 2022

2. 11. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí P9/2022 – LP BORTEZOMIB ACCORD, CARBOPLATIN ACCORD

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2022

22. 9. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí P8/2022 – LP ABELCET LIPID COMPLEX

Vyvěšeno dne: 26. 7. 2022

26. 7. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí P7/2022 – LP NUVAXOVID (V.)

Vyvěšeno dne: 21. 7. 2022

21. 7. 2022 Celý článek »

Rozhodnutí P6/2022 – LP MELOCOX

Vyvěšeno dne: 21. 7. 2022

21. 7. 2022 Celý článek »