2023

Žádost o informace ze dne 14.12.2023

informace o právních jednáních povinného subjektu, podle nichž bylo prováděno uvádění na trh a distribuce přípravků od výrobce BioNTech/Pfizer, obsahujících očkovací látky proti onemocnění COVID-19, a to na území České […]

18. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 14.12.2023

porodní asistentky Koncepce péče o matku a dítě a další

18. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 28.12.2023

Který soud a pod jakým číslem jednacím rozhodl o tom, že MZČR má vyplácet kompenzace, odškodnění, náhradu škody způsobené v době vyhlášení nouzového stavu. Pokud MZČR ho má k dispozici […]

18. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 9.10.2023

služební hodnocení státních tajemníků

12. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 31.12.2023

Kolik oznámení obdržel nadepsaný povinný subjekt k porušení povinnosti dle ust. § 11 odst. 1 písm.d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

12. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 29.12.2023

dotazy k dotacím REACT-EU z Evropské Unie

12. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 26.12.2023

Metodický pokyn k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb

12. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 22.12.2023

bezpečnostní prověrka

12. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 21.12.2023

meziresortní Koordinační pracovní skupina Národního programu HIV/AIDS pro Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2023 – 2027

12. 1. 2024 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 18.12.2023

veškerá korespondence týkající se předatestačního vzdělávání, kterou svým přímo řízeným organizacím odeslalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, včetně případných příloh, a to od 1. listopadu 2023 do dne vyřízení této žádosti, seznam […]

12. 1. 2024 Celý článek »