České předsednictví v Radě EU

Předsednictví v Radě EU

Předsednictví v Radě EU

Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, […]

1. 6. 2022 Celý článek »