377/2021 a) zda Ministerstvo zdravotnictví v období od 1. 3. 2020 do 28. 3. 2021 využilo možnosti dané ustanovením § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a požádalo provozovatele vysílání o uveřejnění informací o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech; nebo b) zda Ministerstvo zdravotnictví v období od 1. 3. 2020 do 28. 3. 2021 využilo možnosti dané ustanovením § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a v naléhavém veřejném zájmu požádalo provozovatele vysílání o poskytnutí vysílacího času pro důležitá a neodkladná oznámení; a c) pokud je odpověď na otázku pod bodem a) nebo b) této žádosti kladná, tak o sdělení, kolikrát se tak stalo, kdy a pro jaké informace se tak stalo, podle kterého výše uvedeného zákona se tak stalo a kterého provozovatele vysílání ministerstvo takto požádalo

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
377-a.pdf (290,08 KB)