Upozornění Ministerstva zdravotnictví k vystavování a vedení dočasné pracovní neschopnosti

Při vystavení eNeschopenky nelze postupovat tak, že by jeden lékař odeslal pacienta k jinému lékaři jen za účelem vystavení eNeschopenky. Takový postup není v souladu se zákonem.